Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Mazowiecki

  • Prezes dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji ul.Marymoncka 34 skr. poczt. 55
  • 00-968 Warszawa
  • Polska
  • +48.603414008