Stanowisko ZG PTF w sprawie KTPL

Stanowisko ZG PTFw sprawie roli specjalistów rehabilitacji medycznejoraz interdyscyplinarnej współpracy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

            W związku z przyjętym stanowiskiem KPTL dotyczącym zapewnienia zatrudnienia lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w warunkach stacjonarnych na oddziałach o innym niż rehabilitacja profilu, w tym neurologicznych, pediatrycznych, onkologicznych, pulmonologicznych i kardiologicznych oraz zagwarantowania dla tych lekarzy roli kierownika i koordynatora działań rehabilitacyjnych Zarząd Główny PTF wyraża głębokie zaniepokojenie w/w żądaniami będącymi w sprzeczności z przyjętymi dotychczasowymi standardami współpracy fizjoterapeuty i lekarza specjalisty danej dziedziny medycyny. Proponowane zwiększenie zatrudnienia lekarzy specjalistów rehabilitacji na oddziałach o innym niż rehabilitacja profilu przy braku zatrudnienia fizjoterapeutów w oczywisty sposób może zarówno zwiększać koszty leczenia a nawet opóźniać dostęp do rehabilitacji rozumianej jako kompleksowy proces fizjoterapii.  Przyjęte stanowisko KPTL oraz wprowadzone zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące wymogów zatrudnienia na oddziałach rehabilitacji w tym np. rehabilitacji kardiologicznej, a zwiększające czterokrotnie  zatrudnienie lekarzy specjalistów rehabilitacji nasuwają  przypuszczenie o próbach ustawowego zagwarantowania miejsc pracy przez jedną grupę zawodową. Dodatkowe zatrudnienie specjalistów rehabilitacji nie wiąże się w żaden sposób bowiem ze zwiększeniem bezpieczeństwa pacjentów przebywających na tych oddziałach, gdzie wymagane jest zatrudnienie innych lekarzy specjalistów (pulmonolog, kardiolog, onkolog, pediatra, neurolog), nie przyczynia się też w żaden sposób do przyspieszenia procesu fizjoterapii w którym właściwą rolę pełni fizjoterapeuta. Jest to tym bardziej znamienne, że przy postulowanych wymogach zwiększenia zatrudnienia dla lekarzy specjalistów rehabilitacji i jednocześnie wykazywanych brakach kadrowych tych specjalistów, kompetencje specjalisty a co za tym idzie określoną wiedzę i umiejętności  przyjmuje się już u osób rozpoczynających specjalizację z zakresu rehabilitacji.

             ZG PTF postuluje o uznanie i wyraźne wpisanie w warunkach szczegółowych dotyczących rehabilitacji kompetencji specjalistów fizjoterapii współpracujących z lekarzami różnych specjalności  na oddziałach o innym niż rehabilitacja ogólnoustrojowa profilu bez konieczności zatrudniania lekarzy rehabilitacji.

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                   Prezes Zarządu Głównego

                                                                                                                                   Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

                                                                                                                                   Dr n.med. Marek Kiljański

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.