XXX-lecie Wydziału Rehabilitacji

Drodzy Absolwenci i Sympatycy Wydziału Rehabilitacji

W 2014 r. Jubileusz 30-lecia obchodzić będzie Wydział Rehabilitacji Akademii

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W ramach obchodów, w dniach 24-25 października 2014 r. przewidziane są: Spotkanie

Absolwentów Wydziału, IV Międzynarodowa Konferencja „Myśl Rehabilitacyjna

Prof. Andrzeja Seyfrieda” oraz Bal Wydziału Rehabilitacji.

Spodziewamy się, że Absolwenci kierunku lub specjalizacji w zakresie rehabilitacji

ruchowej, rehabilitacji, fizjoterapii lub specjalizacji z gimnastyki leczniczej w AWF w latach

poprzedzających powstanie samodzielnego Wydziału Rehabilitacji tj. od 1954 r. będą licznie

uczestniczyć w tych wydarzeniach.

W ramach Spotkania Absolwentów przewidziano:

− uroczystą inaugurację obchodów 30-lecia;

− nadanie imienia prof. Andrzeja Seyfrieda sali wykładowej w budynku Wydziału

Rehabilitacji;

− spotkanie i pamiątkową sesję fotograficzną w Alei Absolwentów;

− spotkanie towarzyskie w grupach roczników połączone z prezentacją zdjęć

okolicznościowych. *

Bal Wydziału Rehabilitacji będzie finałowym wydarzeniem obchodów 30-lecia Wydziału

Rehabilitacji.

Szczegółowe informacje wkrótce zostaną podane na stronie internetowej AWF

oraz przesłane do Państwa do lutego 2014.

* Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy: zpjanczak@wp.pl lub pocztowy Wydziału

Rehabilitacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2014 r. zdjęć, materiałów

lub dokumentów (w miarę możliwości zeskanowanych), które ilustrują historię naszego

Wydziału.

Prezentacje mogą uatrakcyjnić zdjęcia, na których utrwalono zdarzenia ważne, ciekawe

również śmieszne, w których uczestniczyli absolwenci (uroczystości, obozy letnie i zimowe,

wspólne szkolenia, spotkania z ciekawymi osobami itp.)

Uwaga !

− Nadesłane materiały powinny być opisane (nazwa wydarzenia; miejsce wydarzenia; data

wydarzenia; przedstawione osoby).

− Organizatorzy zapewniają zwrot materiałów po wykorzystaniu.

Prof. Natalia Morgulec-Adamowicz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. Andrzej KosmolDziekan Wydziału Rehabilitacji

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.