Konferencje / Kongresy / Spotkania Naukowe

KOMUNIKAT Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY

LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI

ORGANIZUJĄ:

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Fizjoterapia w praktyce”

30 września – 2 października 2016

Patronat naukowy

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Akademia wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Rehabilitacji

Patronat medialny

 Fizjoterapia Polska                                                       Postępy Rehabilitacji

Medical Review

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. nadzw. dr  hab. n. o k. f. BARTOSZ MOLIK – Dziekan Elekt Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Wiceprzewodniczące
Dr  n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA  - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii  dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Dr n. med. ANNA KRAWCZYŃSKA - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Lubelskiego.
Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. TERESA POP - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Podkarpackiego.

Członkowie

Dr AGNIESZKA ĆWIRLEJ-SOZAŃSKA – Zastępca dyrektora Instytutu Fizjoterapii UR.

Dr MARIUSZ DRUŻBICKI – Instytut Fizjoterapii UR.

Prof. ZUZANNA  HUDAKOWA – Katolicki Uniwersytet w Rużomberok (Słowacja).

Dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Dr n. o zdr. MARIA KŁODA – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr KRZYSZTOF KOŁODZIEJ – Instytut Fizjoterapii UR.

Dr n med. JOANNA ŁUCZAK – Wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Prof. nadzw. dr hab MARIUSZ MIGAŁA – Wydział WF i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. JAN SZCZEGIELNIAK – Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Dr n. med. JOANNA ŚCIBEK – Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. o k. f. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI  – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierownik Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr n. med. MAREK WOSZCZAK – Sekretarz Zarządu Głównego PTF

Dr n. o zdr. JUSTYNA WYSZYŃSKA – Prodziekan Elekt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. o k. f. IRENEUSZ HAŁAS – Prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Wiceprzewodniczący

Dr SŁAWOMIR JANDZIŚ – Prezes Oddziału Podkarpackiego PTF

Członkowie

Mgr Monika Bujała – Skarbnik Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr Jolanta Potapska – Sekretarz  Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr Marcin Trębowicz – Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr Rafał Słoniak – Wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTF

Mgr Renata Szczepaniak – Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Mgr Małgorzata Sztyk –  Członek Oddziału Mazowieckiego PTF

Mgr Sebastian Zduński – Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF

Zgłoszenia tematów i streszczeń wystąpień oraz propozycje warsztatów prosimy przesyłać

Na adres e-mail: ireha@lublin.home.pl

Do 20 czerwca 2016 r.

Pogram ramowy XI Jesiennych Dni Fizjoterapii

Dzień I (piątek) 30 września 2016 r.

15.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

16.00-17.00 WARSZTAT I

17.00-18.00 WARSZTAT II

18.00-19.00 WARSZTAT II

Dzień II (sobota) 1 października 2016 r.

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Otwarcie XI Jesiennych Dni Fizjoterapii

Sesje wykładowe

9.15-9.45 – Wykład wprowadzający: Fizjoterapia w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii. – Dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

9.45-13.00 Sesje wykładowe

11.00-11.15 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Obiad

14.00-17.30 Sesje wykładowe

15.30-15.45 Przerwa kawowa

17.30-20.00 – Czas wolny – Rekreacja

20.00-2.00 – Uroczysta kolacja

Dzień III (niedziela) 2 października 2016 r.

8-10 Śniadanie

Po śniadaniu Niespodzianka na zakończenie XI JDF

Zakończenie XI Jesiennych Dni Fizjoterapii

Miejsce obrad:

Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe Energetyk

  ul. Paderewskiego 10, 24-150 Nałęczów

Opłaty za 3 dni konferencji (piątek-sobota-niedziela)

UczestnicyPłatne do 30 czerwca Płatneod 1 lipca do 10 wrześniaUwagi
Członkowie PTF450 zł520 złW cenie:Noclegi – 2 dni ze śniadaniemUdział I dnia w trzech warsztatach i kolacji, II dnia całodzienna konferencja, obiad, uroczysta kolacja.
Niezrzeszeni fizjoterapeuci oraz osoby towarzyszące 500 zł 550 zł

Opłaty za 2 dni konferencji (sobota-niedziela)

UczestnicyPłatne do 30 czerwca Płatneod 1 lipca do 10 wrześniaUwagi
Członkowie PTF330 zł380 złW cenie:Noclegi – 1 dzień ze śniadaniem, całodzienna konferencja, obiad, uroczysta kolacja.
Niezrzeszeni fizjoterapeuci oraz osoby towarzyszące380 zł430 zł

Po 10 września 2016 r.  lista zostanie zamknięta.

WAŻNE INFORMACJE

Noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych rezerwacja indywidualna w CWS Energetyk w Nałęczowie – dopiero po potwierdzeniu opłaty za konferencję.

Zgłoszenia uczestników szkolenia na e-mail: biuro@ptflublin.org

Dla członków PTF skan legitymacji z opłaconymi bieżącymi składkami za 2016.

Wpłaty w dniach od 1 maja do 10 września 2016 r.

Po 10 września lista zostanie zamknięta!

Wpłaty na konto z dopiskiem: Imię i nazwisko, XI JDF:

Lubelski Oddział Wojewódzki PTF

ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin

Bank BGŻ S.A

51 2030 0045 1110 0000 0270 1510

Informacje dla firm wspierających konferencję:

Minimalna opłata dla firm wynosi minimum 1000 zł brutto płatna na powyższe konto (z dopiskiem nazwa firmy, XI JDF) – w cenie stoisko, pełne uczestnictwo         w II dniu konferencji – obiad, uroczysta kolacja.

Noclegi dla firm we własnym zakresie poza CWS Energetyk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i wspierania naszej konferencji !

Zarządy Oddziałów:

Lubelskiego, Podkarpackiego i Mazowieckiego


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe

połączone z warsztatem

nt Staw ramienny – różne formy terapii manualnej połączone z terapią odcinka szyjnego i stawu łokciowego.

które odbędzie się

dnia 11.06.2016 r. /sobota/ w godz. 11.00-14.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w  budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 58.

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Właścicielka Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Kinezio w Warszawie
 • Od 11 lat czynnie związana z koncepcją PNF
 • Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w terapii manualnej wg Mulligana, Cyriaxa i Ackermanna
 • Międzynarodowa terapeutka kinesiology tapingu i dyplomowana terapeutka koncepcji PNF

Więcej informacji o działalności Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowym Kinezio:

www.rehabilitacja-warszawa.pl

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Program spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania – Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

2. Wykład połączony z warsztatem: Staw ramienny – różne formy terapii manualnej połączone z terapią odcinka szyjnego i stawu łokciowego – mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska 

3. Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska – Warszawa 14-16 kwietnia 2016 r.  – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

4. Sprawozdanie z IV Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii – Opole 04.11.16 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

5. Konferencje naukowe organizowane w 2016 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

6. Sprawozdanie skarbnika

7. Sprawy bieżące – ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

8. Zebranie Zarządu OM PTF.

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów.

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

                                                                                Z pozdrowieniami

                                                                                Zarząd

                                                                             Oddziału Mazowieckiego

                                                                            Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na warsztat:

Postępowanie fizjoterapeutyczne w oddziale neonatologii, porównanie wcześniaków z dziećmi urodzonymi o czasie – prowadząca dr Jolanta Stępowska

który odbędzie się

dnia 05.03.2016r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 4 (parter).

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona! Chęć uczestnictwa w warsztacie proszę zgłaszać na adres: ptfmaz@gmail.com

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Z pozdrowieniami

Zarząd

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe

połączone z warsztatem

nt Nowoczesnej fizjoterapii w schorzeniach odcinka szyjnego kręgosłupa

wg metody Ackermanna

które odbędzie się

dnia 5.12.2015 r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w  budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Właścicielka Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Kinezio w Warszawie
 • Od 10 lat czynnie związana z koncepcją PNF
 • Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w terapii manualnej wg Mulligana, Cyriaxa i Ackermanna
 • Międzynarodowa terapeutka kinesiology tapingu i dyplomowana terapeutka koncepcji PNF

Więcej informacji o działalności Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowym Kinezio:

www.rehabilitacja-warszawa.pl

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: grazynakuzmicka@tlen.pl

Program spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania – Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

2. Wykład połączony z warsztatem: Nowoczesna fizjoterapia w schorzeniach odcinka 

    szyjnego kręgosłupa wg metody Ackermanna – mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska 

3. Sprawozdanie z XVI Kongresu PTF w Pabianicach – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

3. Konferencje naukowe organizowane w 2016 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

4. Sprawy bieżące.

5. Zebranie Zarządu OM PTF.

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

                                                                                Z pozdrowieniami

                                                                                Zarząd

                                                                             Oddziału Mazowieckiego

                                                                            Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


Zaproszenie

     Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii działając na podstawie § 32 pkt. 1,  zwołuje na dzień 30 maja 2015 roku Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godz. 11.00 na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie  w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 4.

     Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 min. po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zgodnie z § 34 pkt. 1, zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:            30.05.15 r.  godz. 11.00

Drugi termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:                  30.05.15 r.  godz. 11.15 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków OM PTF – Prezes Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka 
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Prezydium Zebrania (sekretarza i członków)
 6. Sprawozdanie Zarządu OM PTF z działalności 2011-2014 – Prezes OM PTF
 7. Sprawozdanie finansowe OM PTF – skarbnik Sebastian Zduński
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OM PTF – Przewodnicząca Maria Kłoda  
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OM PTF – Przewodnicząca Małgorzata Rybicka
 10. Udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi OM PTF
 11. Wybory:  
 1. Wybór Prezesa OM PTF
 2. Wybór członków Zarządu OM PTF
 3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej OM PTF
 4. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego OM PTF
 1. Wybór Delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa
 2. Wolne głosy i wnioski
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków
 4. Zamknięcie obrad                    
                                                                                                Zarząd OM PTF

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 1.      W związku z Walnym Zebraniem Członków Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zwracamy się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2015 rok w wysokości 70 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: OM PTF  PKO BP Oddział I      ul. Sienkiewicza 12/14,  00 – 944 Warszawa  12 1020 1013 0000 0902 0159 3631     Jednocześnie przypominamy, iż tylko członek zwyczajny OM PTF ma prawo głosowania.      Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Mazowieckiego do czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu i współpracy w dalszej działalności OM PTF.                                                                                                                                                                                         Z pozdrowieniami                                                                                                             Zarząd OM PTF

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Oddział Mazowiecki PTF i IPA Poland

zapraszają na bezpłatny warsztat:

Funkcjonalnej Terapii Manualnej (Functional Manual TherapyTM)

który odbędzie się

25.11.2014 r. /wtorek/  w godz. 18.00 – 20.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,

w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda

Funkcjonalna Terapia Manualna (FMT) wywodzi się z metody PNF. Gregg i Vicky Johnson, twórcy metody FMT rozpoczynali swoją edukację w kolebce PNF w Valejo w Kalifornii pod okiem  Maggie Knott.

FMT – to spójny system łączący leczenie mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich,  mobilności struktur nerwowo-krwionośnych,  a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją nerwowomięśniową (PNF) w celu usprawniania i przybliżania funkcji ruchowych człowieka do funkcji i ruchu optymalnego (najbardziej wydajnego i najmniej obciążającego dla narządu ruchu).  

Metoda FMT opiera się na ewaluacjii usprawnianiu dysfunkcji mechanicznej, dysfunkcji kontroli nerwowo-mięśniowej i dysfunkcji kontroli ruchu. Tylko płynne i efektywne współdziałanie trzech komponentów spełnia główny cel FMT, którym jest optymalna i efektywna funkcja i ruch człowieka.  

Do dnia dzisiejszego IPA zorganizował około 2700 kursów FMT na terenie USA i Azji., w których wzięło udział około 50 000 uczestników. Od 2014 IPA rozpoczyna działalność w Polsce.

2-3 godzinny warsztat (w języku polskim)  prezentujący podstawowe założenia FMT poprowadzi:

Dr n. med. Grzegorz Paprocki 

Doctor of Physical Therapy

Board Certified Clinical Specialist in Orthopaedic Physical Therapy

Fellow Functional Manual Therapist

Fellow American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists

The Institute of Physical Art, Steamboat Springs, Colorado, USA.

Więcej informacji o  działalności IPA w Polsce:

                                               www.ipa-poland.eu e-mail:  fmt.polska@gmail.com

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: grazynakuzmicka@tlen.pl
Relacja z X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii,które odbyły się  w dn. 3-5 października w Polańczyku Zdrój.

Prezes Zarządu OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka otrzymała Dyplom Uznaniaz okazji Jubileuszu 10-lecia Jesiennych Dni Fizjoterapii za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju fizjoterapii i organizację Jesiennych Dni Fizjoterapii.

Członek Zarządu OM PTF dr Hanna Tchórzewska-Korba zdobyła Nagrodę Główną za przedstawienie pracyp.t. Rehabilitacja pacjentów po operacji oszczędzającej kończynę w przebiegu mięsaka obręczy barkowej.

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY:

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

ORGANIZUJĄ:

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

3 – 5 październik 2014

Polańczyk Zdrój

Sanatorium AMER-POL

Patronat honorowy

Wojewoda Podkarpacki

Patronat naukowy

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

AWF  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Patronat medialny

Komitet naukowy

Przewodniczący: dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński –  Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Wiceprezes ds. naukowych ZG PTF.

dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mazur – dziekan Wydziału Medycznego UR

dr hab. prof. nadzw. Krystyna Górniak – dziekan WWFiS Biała Podlaska

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego UR 

dr n. med. Marek Kiljański – prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji (woj. podkarpackie)

dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik – prodziekan ds. nauki Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

dr hab. prof. nadzw. Marek Żak – AWF Kraków, sekretarz Zarządu Głównego PTF

dr hab. prof. nadzw. Zuzana Hudáková – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku. Słowacja

prof. dr hab. Evgen Prystupa – rektor Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie. Ukraina

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bożenna Karczmarek-Borowska – Wydział Medyczny UR 

dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. małopolskie)

dr hab. Teresa Pop – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. podkarpackie)

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. mazowieckie)

dr Wojciech Kiebzak – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. świętokrzyskie)

dr Anna Krawczyńska – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. lubelskie)

dr n.med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego UR ds. Dydaktycznych

dr Marek Woszczak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Ewa Puszczałowska-Lizis – Instytut Fizjoterapii UR

dr Mariusz Drużbicki – Instytut Fizjoterapii UR

dr Krzysztof Kołodziej – Instytut Fizjoterapii UR

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr Sławomir Jandziś – prezes Oddziału Podkarpackiego PTF

dr Andrzej Szczygieł – prezes Oddziału Małopolskiego PTF

mgr Ireneusz Hałas – prezes Oddziału Lubelskiego PTF

mgr Marek Wiecheć – prezes Oddziału  Świętokrzyskiego PTF

mgr Rafał Słoniak – wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTF

mgr Maria Kłoda – Oddział Mazowiecki PTF

Pogram szczegółowy X Jubileuszowych Dni Fizjoterapii  

Dzień I (piątek) 3 października 2014 r.

17,00 – 18,00 Rejestracja uczestników

18,00 – 19,00 WARSZTAT I

T. Narkiewicz: Praktyczne zastosowanie krioterapii miejscowej z użyciem azotuWarszawa

18,00 – 19,00 Warsztat II

I. Hałas, A., Kowalczyk-Odeyale: Terapia tkanek miękkich i Kinesiology Taping w ciąży. Zastosowanie terapii w bólach kręgosłupa i problemach z nawałami mlecznymi. Lublin

Dzień II (sobota) 4 października 2014 r.

8,00 – 9,00 Rejestracja uczestników

9,00 – 9,15 Otwarcie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

9,15 – 9,25 S. Jandziś, T. Pop, I. Hałas: X Edycji Jesiennych Dni Fizjoterapii . Rzeszów, Lublin

Sesja I Fizjoterapia w geriatrii

Moderatorzy: prof. Andrzej Kwolek, prof. Marek Żak, dr Marek Kiljański,

9,25 – 9,35  A. Kwolek: Ageing – czy i jak możemy wpływać na ten fenomen biologiczny. Rzeszów

9,35 – 9,45 A. Ćwirlej-Sozańska, A. Wilmowska-Pietruszyńska, A. Wiśniowska, A. Guzik, M. Drużbicki: Ocena sprawności funkcjonalnej, równowagi oraz ryzyka złamania u osób po 50 roku życia. Rzeszów

9,45 – 9,55 I. Zbrońska: Aktywność ruchowa osób starszych po 60 roku życia w Krakowie. Kraków

9,55 – 10,05 A. Karcz:Ryzyko upadków a jakość życia u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie. Rzeszów

10,05 – 10,15 M. Biskup, A. Opuchlik, A. Włoch, J. Czesak, H. Król, M. Żak: Aktywność
i sprawność fizyczna kobiet po 60. roku życia leczonych z powodu raka piersi.
 Kielce. Kraków

10,15 – 10,25W. Miszewski, A. Miszewska: Nowoczesne metody fizjoterapii – Zastosowanie terapii czaszkowo – krzyżowej w geriatrii. Bydgoszcz

10,25 – 10,35 dyskusja

Sesja II Fizjoterapia w onkologii

Moderatorzy: prof. B. Karczmarek-Borowska, dr hab. Teresa Pop, dr Hanna Tchórzewska

10,35 – 10,45  B. Karczmarek-Borowska: Aktywność fizyczna chorych leczonych z powodu raka piersi. Rzeszów

10,45 – 10,55  A. Lipińska, A. Karnia, M. Lipińska-Stańczak, A. Włoch, A. Opuchlik: Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy a zachowania prozdrowotne kobiet  z terenu województwa świętokrzyskiego. Kielce

10,55 – 11,05 A. Opuchlik, M. Biskup, M. Solakiewicz, E. Kamińska-Gwóźdź:  Porównanie oddziaływania aplikacji Kinesiology Taping z zastosowaniem wyrobów uciskowych kończyn górnych w II fazie leczenia obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii. Kielce, Kraków

11,05 – 11,15 H. Tchórzewska: Rehabilitacja chorych po operacjach oszczędzających kończynę
w leczeniu nowotworów złośliwych obręczy barkowej.
 Warszawa

11,15 – 11,25 A. Włoch, J. Fabiś, A. Opuchlik , M. Biskup, E. Kamińska – Gwóźdź, T. Ridan,  A. Lipińska: Retrospektywna ocena funkcji barku u pacjentek po mastektomii. Kielce. Kraków

11,25 – 11,35 Piotr Baranowski, Grzegorz Boczula, Justyna Opatowicz: Analiza porównawcza chodu pacjenta po udarze mózgu z wykorzystaniem egzoszkieletu. Opis przypadku. Gliwice

11,35 – 11,45 dyskusja

 11,45 – 12,00 przerwa kawowa

Sesja III Fizjoterapia – tematy wolne

Moderatorzy: prof. Zbigniew Śliwiński, dr Michał Latalski, dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska 

12,00 – 12,10 Z. Śliwiński, W. Kufel, B. Michalak, D.  Śliwińska, G. Śliwiński, B. Halat: Analiza postawy ciała u dzieci ze skoliozą w obrazie Diers po aplikacjach Kinesiology Tapingu. Zgorzelec, Kielce, Drezno

12,10 – 12,20 M. Latalski, M. Fatyga, A. Danielewicz-Bromberek: Skoliozy egzotyczne –  taktyka postępowania. Lublin

12,20 – 12,30, A. Małko:Artodeza stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego – postępowanie rehabilitacyjne. Warszawa

12,30 – 12,40 S. Krzywoń, R. Słoniak, T. Tittinger: Funkcjonalna mobilizacja i stabilizacja dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Třinec –  Republika Czeska, Rzeszów

12,40 – 12,50 Michał Grzesiuk, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka, Katarzyna Bażant, Anna Skulimowska:  Postępowanie fizjoterapeutyczne w korekcjach złożonych deformacji przodostopia za pomocą osteotomii Scarf i osteotomii Weil. Warszawa

12,50 – 13,00 A. Miszewska, W. Miszewski: Profilaktyka i korekcja wad postawy w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Bydgoszcz

13,00 – 13,10 T. Góra, M. Hadała: Analiza ryzyka dysfunkcji, urazu narządu ruchu na przykładzie maratończyka w oparciu o koncepcję Kinetic Control. Strzyżów, Rzeszów

13.10 – 13.25 A. Potapska-Skwara: Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci – aktualne wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa
w Ośrodku dla Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi. 
Puławy

13,25 – 13,35 M. Woszczak, M. Kiljański. K. Syrewicz. M. Kotkowski: Ocena stanu wysklepienia stóp u dzieci ze środowisk wiejskich jako próba przesiewowa przy ustaleniu wskazań do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Łódź, Pabianice, Kielce, Kraków

13,35 – 13,45 M. Rdzanek: Postępowanie fizjoterapeutyczne po leczeniu operacyjnym neuropatii nerwu piszczelowego. Warszawa

13,45 – 13,55 E. Puszczałowska-Lizis, P. Bujas, J. Omorczyk: Analiza wpływu informacji wizualnej na skuteczność reakcji posturalnych kobiet w ósmej i dziewiątej dekadzie życia. Rzeszów, Kraków

13,55  – 14,05

14,05 – przerwa obiadowa

Sesja IV Kierunki rozwoju fizykoterapii

Moderatorzy: prof. Krystyna Górniak, dr Jolanta Zwolińska, dr Grażyna Kuźmicka-Brzuszkiewicz

15,30 – 15,35  B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska: Współczesne tendencje w leczeniu fizykoterapeutycznym z zastosowaniem fali mechanicznej. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków

15,35 – 15,45 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska: Laseroterapia
w leczeniu zachowawczym – doświadczenia własne. 
Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków

15,45 – 15,55 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska:  Przeciwbólowe działanie zabiegów fizykoterapeutycznych – mechanizmy fizjologiczne i poglądy. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków

15,55 – 16,05  J. Zwolińska, M. Gąsior, A. Kwolek: Światło VIP; czy to na pewno działaRzeszów

16,05 – 16,15 dyskusja

19,00 bankiet

Dzień III niedziela 5 października 2014 r.

9,00 – 10,00  Warsztat III

M.   Wiecheć: Diagnostyka systemem DIERS – bezinwazyjne badanie postawy. Ostrowiec Świętokrzyski.

9,00 – 11,00  Warsztat VI

T. Gniewek, T. Góra: Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy. Rzeszów

10,00 – 11,00  Warsztat V

S. Krzywoń, E. Matłosz Rozciąganie zginaczy stawu biodrowego w oparciu o koncepcję stabilizacji spiralnej. Rzeszów

10,00 – 11,00  Warsztat VI

P. Chrościcki, M. Mendykowski: Praktyczne zastosowanie głębokiej stymulacji polem magnetycznym. Lublin

10,00 – 11,00  Warsztat VI

Piotr Baranowski, Grzegorz Boczula, Justyna Opatowicz: Analiza porównawcza chodu pacjenta po udarze mózgu z wykorzystaniem egzoszkieletu. Opis przypadku. Gliwice

Zakończenie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPIIODDZIAŁYPODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKIWYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGOZAPRASZAJĄ NAX JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII„Współczesne kierunki fizjoterapii”Tematy wiodące konferencji:1. Fizjoterapia w geriatrii2. Fizjoterapia w onkologii3. Kierunki rozwoju fizykoterapii4. Tematy wolnePolańczyk Zdrój 3–5 października 2014Sanatorium AMER-POLPatronat honorowy – Wojewoda Podkarpackipatronat naukowy:Prosimy o przesłanie streszczeń referatów (nazwisko i imię, afiliacja, słowakluczowe) o objętości 250 słów w j. polskim i angielskim) na adres:popter@interia.pldo dnia 30 czerwca 2014 r.Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, obiad,przerwy kawowe ,warsztaty i wynosi:członkowie PTF – 100 zł , zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r. – 200 zł,pozostałe osoby – 150 zł, zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r. – 300 zł.Bankiet dodatkowo płatny – 100 złZgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto:BS Rzeszów 29 9162 0000 2001 0014 1413 0001Oddział Podkarpacki PTF ul. E. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszóworaz przesłanie na pocztęjandziss@o2.pl imienia, nazwiska i miejsca zamieszkaniakażdego z uczestników konferencji.Noclegi prosimy rezerwować w Sanatorium AMER-POLtel. 13 4692010info@amer-pol.com.pl(istnieje możliwość rezerwacji noclegów w dniach 1 – 7 października 2014 r.)Dodatkowe informacje: tel. 504 068 500Zaproszenie   Szanowni Państwo,Specjaliści fizjoterapii stanowią elitę zawodu fizjoterapeuty. Państwa wykształcenie, nabyteumiejętności, doświadczenie i pełnione stanowiska, stanowią wzór drogi zawodowej fizjoterapeuty.Wydaje się, że w obecnej sytuacji, związanej zarówno z brakiem postępów legislacyjnychdotyczących ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i związanym z tym brakiem ustawowych regulacjidotyczących kompetencji zawodowych specjalisty, nie powinno zabraknąć Państwa głosu.Stanowisko specjalistów fizjoterapii dotyczące zarówno projektu ustawy, warunkówszczegółowych w zakresie rehabilitacji jak i obecnego programu specjalizacji może stanowić ważnyargument w toczącej się dyskusji związanej z przyszłością zawodu fizjoterapeuty.Szanowni Państwo,Zapraszam na I Ogólnopolskie Spotkanie Specjalistów Fizjoterapii, które odbędzie sięw dn. 30.05.2014 r. o godz. 18.00. w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (Kampus Politechniki Opolskiej)w budynku 9 ( aula wykładowa Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii). Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać na adres: specjalistafizjoterapii@gmail.com  Program spotkania1. Losy projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty2. Dyskusja3. Wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy i zróżnicowania kompetencjizawodowych4. Uwarunkowania programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii5. Dyskusja6. Wspólne stanowisko w sprawie obowiązującego programu specjalizacji7. Specjalista fizjoterapii w obowiązujących warunkach świadczeń gwarantowanychw zakresie rehabilitacji8. Dyskusja9. Wspólne stanowisko w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących wymogówzatrudnianego personeluW imieniu organizatorów spotkaniaProf. Jan Szczegielniak 


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

  WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZAPRASZAJĄ NA

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

Tematy wiodące konferencji:

1.     Fizjoterapia w geriatrii

2.     Fizjoterapia w onkologii

3.     Kierunki rozwoju fizykoterapii

4.     Tematy wolne

Polańczyk Zdrój 3–5 października 2014

Sanatorium AMER-POL

Prosimy o przesłanie streszczeń  referatów (nazwisko i imię, afiliacja, słowa kluczowe)  o objętości 250 słów w  j. polskim i angielskim) na adres: popter@interia.pl

do dnia 30 czerwca 2014 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, obiad, przerwy kawowe ,warsztaty i wynosi:

członkowie PTF – 100 zł , zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r.  – 200 zł,

pozostałe osoby  – 150 zł, zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r.  – 300 zł.

Bankiet dodatkowo płatny – 100 zł

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto:

BS Rzeszów 29 9162 0000 2001 0014 1413 0001

Oddział Podkarpacki PTF  ul. E. Orzeszkowej 16,  35-006 Rzeszów

oraz przesłanie na pocztę dszczygielska@wp.pl imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania każdego z uczestników konferencji.

Noclegi prosimy rezerwować w Sanatorium AMER-POL

tel. 13 4692010   info@amer-pol.com.pl 

(istnieje możliwość rezerwacji noclegów w dniach 1 – 7 października 2014 r.)

Dodatkowe informacje: jandziss@o2.pl  tel. 504 068 500


VII edycja Konferencji „Pomóżmy lepiej żyć”Kielce 3-4 kwietnia 2014 roku

więcej informacji:

http://www.targikielce.pl/rehmed/konferencja_pomozmy_lepiej_zyc.pdf

http://www.targikielce.pl/index.html?k=rehmed&s=index


SPECJALIZACJA Z FIZJOTERAPII

Informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Wydział Rehabilitacji prowadzi nabór na specjalizację z dziedziny fizjoterapii. Osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji, proszone są o przesłanie dokumentów do 15.03.2014 roku

więcej informacji:

https://www.awf.edu.pl/aktualnosci.php?id=744

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

20-23 marca 2014 roku, Zgorzelec

więcej informacji:

http://mdi-online.net/cms/index.php/pl/


WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁMAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszająna

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 08.03.2014r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

Program spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

2. Wykład:  Rehabilitacja logopedyczna pacjentów leczonych z powodu nowotworów –   

    ref. mgr Marta Onichowska – neurologopeda /Zakład Rehabilitacji Centrum  

    Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie/.

3. Konferencje naukowe organizowane w 2014 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

4. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu OM PTF.

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogąuczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Z pozdrowieniami

Zarząd

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 07.12.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

1. Kolano jako ogniwo łańcucha biokinematycznego kończyny dolnej w aspekcie metody 

    GDS – ref. mgr Jacek Mańka: Katedra Fizjoterapii AWF Warszawa, Centrum 

    Chirurgii Specjalistycznej – Ortopedika.

2. Jubileusze 50-lecie fizjoterapii w Polsce oraz 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: 

    sprawozdanie z obchodów – ref. dr  Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

3. Światowy Dzień Fizjoterapii: sprawozdanie z obchodów – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz- Kuźmicka.

4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

5. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

                        6. Konferencje naukowe organizowane w 2014r. – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

7. Sprawy bieżące.

8. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF (obecność wszystkich członków

    Zarządu obowiązkowa).

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

                                                                      Z pozdrowieniami

                                                                      Zarząd

                                                                       Oddziału Mazowieckiego

                                                                   Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 18.05.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w sali wykładowej nr 21 (w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji).

Temat spotkania:

1. Fizjoterapia funkcjonalna kończyny górnej u pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

z wykorzystaniem dynamicznych ortez ręki – mgr Jacek Czarnek  

www.habilis.pl

2. Informacje o najbliższych konferencjach. 

3. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF.

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 09.03.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

1. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – postępowanie fizjoterapeutyczne –  ref. dr Maria Grodner

2. Sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. dr  Grażyna  Brzuszkiewicz-Kuźmicka

3. Sprawozdanie finansowe Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. mgr Sebastian Zduński

          4. Harmonogram krajowych konferencji naukowych i imprez w 2013r. – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz Kuźmicka

5. Sprawy bieżące.

6. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF (obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa)

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.